Trang chủ > Thiết bị - Đĩa gốc

ULTRA HD 4K PLAYER SONY UBP-X800 (Đầu Phát Đĩa Blu-ray 4K)

ULTRA HD 4K PLAYER SONY UBP-X800 (Đầu Phát Đĩa Blu-ray 4K)

Mã thiết bị/Mã phim: SONY-X800
Mô tả:
Màu/Diễn viên: ĐEN
Sản xuất/Dạo diễn: MALAYSIA
Bảo hành: 1
Giá bán: 7,000,000 VND
Giá khuyến mãi: 6,800,000 VND
Số lượng hàng có: 3

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm

 

 

 

-
Bạn chưa chọn thiết bị/film nào
0 GB
Hỗ trợ trực tuyến Facebook Messenger Facebook Messenger
(+84)286 680 54 58